Tijdelijke brandbeveiliging kantoorpand Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Periode: december 2017 - heden

Over het project
Het kantoorpand aan het Delftseplein in Rotterdam is in afwachting van herontwikkeling en sinds oktober 2015 in beheer van VPS. VPS Leegstandbeheer heeft hier tientallen creatieve startups geplaatst die van de locatie een inspirerend ondernemerscentrum gemaakt hebben. Ook het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw Het Schieblock wordt beheerd en geëxploiteerd door VPS. De bestaande brandmeldinstallatie in het gebouw aan het Delftseplein was niet in orde. De brandweer voert een strikte handhaving uit en zonder het nemen van maatregelen op het gebied van brandveiligheid, zou de locatie gesloten moeten worden. Dat zou betekenen dat 42 ondernemers de ruimtes zouden moeten verlaten. Een onwenselijke situatie: deze bedrijven hebben hier immers hun werkplek ingericht en zorgen voor levendigheid in en rondom het pand waardoor verloedering, kraak en vandalisme voorkomen wordt. Investeren in een kostbare, permanente brandmeldinstallatie was voor de gemeente Rotterdam echter geen optie, aangezien het gebouw in afwachting is van herontwikkeling.

Onze oplossing
Het brandbeveiligings- en evacuatiesysteem VPS FireAlert heeft een uitstekende oplossing geboden voor de brandbeveiligingsproblematiek waar de gemeente mee te kampen had. De algemene ruimtes van het pand aan het bestaan uit 4 etages, een begane grond en een kelder. Verspreid over deze ruimtes zijn 51 VPS FireAlert units gemonteerd. Het basisstation bevindt zich op de begane grond. Bij elke blushaspel (3 per etage) is een drukknop geplaatst die gekoppeld is aan een sirene en het basisstation. Op elke etage zijn 6 rookmelders geïnstalleerd en ook in het trappenhuis op de bovenste etage bevindt zich een rookmelder. Daarnaast is de noodverlichting gerepareerd. Het basisstation is aangesloten op een meldkamer. In het geval van een calamiteit worden alle aanwezigen in het pand gewaarschuwd door sirenes. Contactpersonen van VPS en de gemeente worden door de meldkamer op de hoogte gebracht en hulpdiensten worden aangestuurd.

Gerelateerde oplossingen