Tijdelijke brandbeveiliging RWE warmtekrachtcentrale Moerdijk

Tijdelijke brandbeveiliging RWE warmtekrachtcentrale Moerdijk

Over het project

De brandbeveiliging van de Moerdijkcentrale (Noord-Brabant) van RWE wordt verzorgd door Saval, specialist in brand- en vluchtveiligheid. Aan de vaste brandmeldinstallatie van Saval werd onderhoud gepleegd, waardoor er behoefte was aan een systeem voor tijdelijke brandbeveiliging.

Onze oplossing

Om de periode van onderhoudswerkzaamheden aan de vaste brandmeldinstallatie te overbruggen, heeft Saval gebruikgemaakt van het VPS FireAlert systeem. Er zijn op locatie 19 VPS FireAlert handmelders en een basisstation geplaatst. Vanuit de controlekamer kon de centrale, mocht zich een calamiteit voordoen, met een druk op een handmelder geëvacueerd worden. Als reden om VPS FireAlert voor tijdelijke brandbeveiliging in te zetten, geeft Gert-Jan Suijkerbuijk, contractbeheerder bij Saval, aan: “VPS FireAlert is een draadloos systeem dat flexibel in te zetten en gemakkelijk te installeren is. Bovendien is het systeem betrouwbaar en EN54 gecertificeerd.”

Bent u ook op zoek naar tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

Tijdelijk branddetectie- en alarmeringssysteem voor Aviko Nederland BV

Tijdelijk branddetectie- en alarmeringssysteem voor Aviko Nederland BV

Over het project

Aviko Nederland creëert waardevolle aardappelproducten. De organisatie was bezig met de bouw van een nieuw vrieshuis en op zoek naar een systeem dat kon zorgdragen voor tijdelijke branddetectie- en alarmering gedurende de bouwwerkzaamheden.

Onze oplossing

VPS heeft het VPS FireAlert systeem geplaatst in het vrieshuis van Aviko. Dit systeem voor brandbeveiliging, alarmwering en evacuatie deed dienst gedurende de bouwwerkzaamheden van het vrieshuis. Het ging om een tijdelijke oplossing totdat er uiteindelijk een vaste brandmeldinstallatie geplaatst werd. Het ging daarbij om 5 ruimtes die we hebben voorzien van diverse units, waaronder een VPS FireAlert basisstation, handmelders, rookmelders, een interface (om doormelding naar portiersloge te realiseren) en een signaalversterker. Aviko heeft voor het VPS FireAlert product gekozen omdat het een kwalitatief hoogwaardig en flexibel systeem is dat voldeed aan de aanvraag en wij het binnen een kort tijdsbestek op locatie hebben kunnen installeren.

 

Objectbeveiliging leegstaande woningen met het VPS SmartAlarm+

Objectbeveiliging leegstaande woningen met het VPS SmartAlarm+

Over het project
Tientallen voormalige huurwoningen van de Utrechtse woningcorporatie Mitros staan op de planning verkocht te worden aan particulieren. Een deel van deze woningen wordt – tot aan het moment van verkoop – tijdelijk in gebruik genomen door representatieve bewoners (leegstandbeheer via VPS). Met deze oplossing zorgen we ervoor dat de negatieve gevolgen van leegstand, zoals kraak, inbraak en vernieling, voorkomen worden. Bovendien zorgt tijdelijke ingebruikname van de woningen ervoor dat de wijk levendig en leefbaar blijft.

Onze oplossing
De woningen die op zeer korte termijn verkocht worden of de woningen die niet bewoonbaar zijn, worden beveiligd met het VPS SmartAlarm+. Deze oplossing voor objectbeveiliging zorgt ervoor dat ook de woningen waar geen tijdelijk gebruikt plaatsvindt, beschermd zijn tegen kraak, inbraak en vernieling.

 

Tijdelijke evacuatie, EHBO en brandbeveiliging Airside Pier Schiphol

Tijdelijke evacuatie, EHBO en brandbeveiliging Airside Pier Schiphol

Over het project
Ballast Nedam is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuwe pier op Schiphol: Airside Pier Schiphol. Deze pier in ontwikkeling lijkt met al haar voorzieningen wel een terminal. Aan de ene zijde kunnen 5 narrow-body vliegtuigen boarden, en aan de overzijde is er plek voor 6 narrow-body vliegtuigen of 3 van het allergrootste formaat. Het is een grote opdracht bestaande uit 53.000 m2 gebouw, verdeeld over 3 en in totaal 8 gatehuizen en 57.000 m2 bestrating voor vliegtuigopstelplaatsen.

Oplossing brandbeveiliging, evacuatie en EHBO
Om de (brand-)veiligheid van dit omvangrijke project in goede banen te leiden, had Ballast Nedam in eerste instantie behoefte aan een flexibel inzetbaar, EN54 gecertificeerd evacuatie- en EHBO-systeem. Hieraan zouden gedurende de loop van het project rook- en hittemelders kunnen worden toegevoegd. Wij hebben het project voorzien van het VPS FireAlert systeem. Op locatie zijn een basisstation, een interface en zo’n 50 handmelders geplaatst. Het gehele systeem is gekoppeld aan het Cloud React platform. Dit is een meertalig cloud-based communicatiesysteem dat de managementprocessen van noodsituaties digitaliseert.

VPS FireAlert voorziet dit bouwproject van een flexibel inzetbare oplossing die gemakkelijk op- of af te schalen is wanneer de bouw vordert. Alarmering van brand en andere calamiteiten vindt plaats door middel van geluids- en lichtsignalering. Daarnaast ontvangen de verantwoordelijke personeelsleden meldingen op hun smartphone via de VPS FireAlert app.

VPS FireAlert voorziet in een volwaardige tijdelijke oplossing als het gaat om brandbeveiliging, evacuatie en EHBO. Het systeem is uiterst flexibel en beschikt over een EN54 certificaat en is daarmee uniek in de markt. Het systeem wordt ingezet door tal van opdrachtgevers (zoals Schiphol en gemeente Rotterdam) en op een diversiteit aan (bouw-)projecten, zoals Mall of The Netherlands in Den Haag, Project Valley in Amsterdam, het voormalige Zaans Medisch Centrum en diverse scheepswerven.

 

Tijdelijke evacuatie en EHBO De Zalmhaven Rotterdam

Over het project
BAM Bouw & Vastgoed Nederland realiseert De Zalmhaven, een nieuwbouwproject in hartje Rotterdam. Het project bestaat uit ongeveer 485 appartementen, verdeeld over een complex met drie torens: De Zalmhaven I (ontworpen door Dam & Partners) en De Zalmhaven II en II (ontworpen door KAAN architecten). De Zalmhaven I, met 256 appartementen, wordt met 215 meter het hoogste gebouw van de Benelux. De Zalmhaven II en III, beiden tevens 70 meter hoog, ontspringen uit een solide plint met duidelijk gemarkeerde ingangen. In deze torens, die deels aan het nieuw in te richten openbare park aan de Gedempte Zalmhaven liggen, worden 196 appartementen en 33 eengezinswoningen gerealiseerd, in de koop- en huursector.

Onze oplossing
Tijdens de bouw van de drie Zalmhaventorens wordt VPS FireAlert ingezet als systeem voor evacuatie en EHBO. Het betreft een drukbezochte bouwplaats waar werknemers op grote hoogte werken. Iedere toren is uitgerust met een afzonderlijk alarmcircuit, maar bij een calamiteit die betrekking heeft op het volledige project, kan de gehele bouwplaats worden gealarmeerd. De eerste focus van onze oplossing ligt op personeelsevacuatie en EHBO. In een later stadium worden mogelijk rook- en/of hittemelders aan het systeem toegevoegd. In het trappenhuis van de torens is om de verdieping een handmelder met EHBO functie geplaatst. De basisstations zijn geïnstalleerd in de bouwketen. In totaal zullen er op dit project zo’n 70 VPS FireAlert units geplaatst worden.

BAM Bouw & Vastgoed Nederland heeft voor VPS FireAlert gekozen omdat het systeem eenvoudig op te schalen en uit te breiden is. Daarnaast is VPS Fire Alert het enige systeem in de markt dat 100% draadloos en EN54 gecertificeerd is. Tevens zijn de functionaliteit van de VPS FireAlert app – waarbij verantwoordelijke personeelsleden alarmmeldingen op hun smartphone ontvangen – en de koppeling met het Cloud React platform een pre. Het Cloud React platform is een meertalig cloud-based communicatiesysteem dat de managementprocessen van noodsituaties digitaliseert. VPS FireAlert voorziet bouwproject De Zalmhaven zo van een tijdelijke, maar volwaardige oplossing voor evacuatie en EHBO en in een later stadium wellicht ook brandbeveiliging.

VPS FireAlert wordt ingezet door tal van opdrachtgevers (zoals Schiphol en gemeente Rotterdam) en op een diversiteit aan (bouw-)projecten, zoals Mall of The Netherlands in Den Haag, Project Valley in Amsterdam, het voormalige Zaans Medisch Centrum en diverse scheepswerven.

 

Tijdelijke brandbeveiliging & evacuatie Project Valley in Amsterdam

Over het project
De Amsterdamse Zuidas is volop in ontwikkeling. Het gebied staat vooral bekend als snelgroeiend ‘business district’, maar wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot gemengde stadswijk voor wonen, werken en recreatie. Project Valley, een ontwikkeling van EDGE Technologies, draagt hier aan bij: het wordt een opvallend, uniek en groen multifunctioneel gebouw dat ruimte biedt aan kantoren, cultuur, retail en horeca. Vanaf de achtste verdieping beginnen de woonlagen. Daar komen 196 appartementen variërend in grootte van 55 tot 700 m2, die vrijwel allen zijn bestemd voor verhuur.

Onze oplossing
Gedurende de periode van de bouwwerkzaamheden wordt Project Valley beveiligd tegen de risico’s van brand met ons brandbeveiligingssysteem VPS FireAlert. VPS FireAlert is een draadloos brand-, evacuatie- en ongevallenalarmsysteem om personeel, materialen en gebouwen op bouwplaatsen, scheepswerven, herontwikkellocaties en in leegstaand vastgoed te beschermen.

Voor onze opdrachtgever Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) is het van groot belang dat de brandveiligheid gedurende de bouw in orde is en dat er een tijdige evacuatie van aanwezigen gerealiseerd kan worden in het geval van een calamiteit. Daarnaast is het belangrijk dat het brandbeveiligingssysteem draadloos is en dat doormelding van incidenten middels sms naar de bouwplaatsmanager en uitvoerder mogelijk is. VPS FireAlert voorziet in deze functionaliteiten en biedt daarmee een passende oplossing voor brandveiligheid en evacuatie van Project Valley.

 

Tijdelijke beveiliging herontwikkeling kloostercomplex Mariënhage

Over het project
Kloostercomplex Mariënhage in Eindhoven wordt herontwikkeld tot hotel, evenementen- en horecalocatie. Hoofdaannemer is Bouwbedrijf Van de Ven. Lees meer over dit project.

Onze oplossing
Het bouwterrein van kloostercomplex Mariënhage is door VPS beveiligd door middel van VPS Smart Towers en VPS Alert Towers. De VPS Smart Towers garanderen optimale beveiliging van de bouwplaats en het binnenterrein, het ketenpark en materiaalcontainers. De VPS Alert Towers beveiligen de aanwezige steigers. Tevens dragen wij zorg voor 24/7 monitoring van de locatie en alarmopvolging.

 

Tijdelijke beveiliging herontwikkeling Nieuw Larenstein

Over het project
De voormalige Koloniale Landbouwschool ‘Larenstein’ in Deventer wordt door Ter Steege herontwikkeld tot een uniek woongebied met 75 huur- en koopwoningen en appartementen. ‘Nieuw Larenstein’ belooft een uniek project te worden, waar je stads buiten kunt wonen. Compleet met gemeenschappelijke binnentuin met boomgaard, moestuin en de bestaande plantenkassen van de school als bergingen. Lees meer over dit project.

Onze oplossing
Het bouwterrein van Nieuw Larenstein is door VPS beveiligd door middel van VPS Smart Towers en VPS Alert Towers. De VPS Smart Towers garanderen optimale beveiliging van de bouwplaats, het ketenpark en materiaalcontainers. De VPS Alert Towers beveiligen de aanwezige steigers. Tevens dragen wij zorg voor 24/7 monitoring van de locatie en alarmopvolging.

 

Tijdelijke brandbeveiliging kantoorpand Rotterdam

Over het project
Het kantoorpand aan het Delftseplein in Rotterdam is in afwachting van herontwikkeling en sinds oktober 2015 in beheer van VPS. VPS Leegstandbeheer heeft hier tientallen creatieve startups geplaatst die van de locatie een inspirerend ondernemerscentrum gemaakt hebben. Ook het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw Het Schieblock wordt beheerd en geëxploiteerd door VPS. De bestaande brandmeldinstallatie in het gebouw aan het Delftseplein was niet in orde. De brandweer voert een strikte handhaving uit en zonder het nemen van maatregelen op het gebied van brandveiligheid, zou de locatie gesloten moeten worden. Dat zou betekenen dat 42 ondernemers de ruimtes zouden moeten verlaten. Een onwenselijke situatie: deze bedrijven hebben hier immers hun werkplek ingericht en zorgen voor levendigheid in en rondom het pand waardoor verloedering, kraak en vandalisme voorkomen wordt. Investeren in een kostbare, permanente brandmeldinstallatie was voor de gemeente Rotterdam echter geen optie, aangezien het gebouw in afwachting is van herontwikkeling.

Onze oplossing
Het brandbeveiligings- en evacuatiesysteem VPS FireAlert heeft een uitstekende oplossing geboden voor de brandbeveiligingsproblematiek waar de gemeente mee te kampen had. De algemene ruimtes van het pand aan het bestaan uit 4 etages, een begane grond en een kelder. Verspreid over deze ruimtes zijn 51 VPS FireAlert units gemonteerd. Het basisstation bevindt zich op de begane grond. Bij elke blushaspel (3 per etage) is een drukknop geplaatst die gekoppeld is aan een sirene en het basisstation. Op elke etage zijn 6 rookmelders geïnstalleerd en ook in het trappenhuis op de bovenste etage bevindt zich een rookmelder. Daarnaast is de noodverlichting gerepareerd. Het basisstation is aangesloten op een meldkamer. In het geval van een calamiteit worden alle aanwezigen in het pand gewaarschuwd door sirenes. Contactpersonen van VPS en de gemeente worden door de meldkamer op de hoogte gebracht en hulpdiensten worden aangestuurd.

 

Tijdelijke beveiliging bouw Euroscoop

Over het project
Argos Project Management ontwikkelt in opdracht van Euroscoop een nieuw bioscoopcomplex in Amsterdam en Den Haag. Het ontwerp komt van het Tilburgse Forum Architecten & Planners. Ingenieursbureau Pieters Bouwtechniek zorgt voor de constructieadviezen. Lees meer over dit project.

Onze oplossing
Het bouwterrein van de Euroscoop in zowel Den Haag als Amsterdam is door VPS beveiligd door middel van VPS Smart Towers inclusief thermische camera’s. De VPS Smart Towers garanderen optimale beveiliging van de bouwplaats, het ketenpark en materiaalcontainers. Tevens dragen wij zorg voor 24/7 monitoring van de locatie en alarmopvolging. VPS heeft, naast de Euroscoop in Den Haag en Amsterdam, de bouwlocatie van de inmiddels gerealiseerde Euroscoop in Schiedam beveiligd.