Tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming stikstofinstallatie Zuidbroek

Brandbeveiliging en ontruiming stikstofinstallatie Zuidbroek

Over het project

Het gasnetwerk in Nederland is ingericht op het Groningse laagcalorische gas. Dat betekent dat het geïmporteerde gas (uit bijvoorbeeld Rusland) niet meteen gebruikt kan worden, maar dat er eerst stikstof aan toegevoegd moet worden. Door stikstof bij te mengen aan geïmporteerd hoogcalorisch gas kan pseudo Groningengas worden geproduceerd dat geschikt is voor de cv– en kookapparatuur in Nederlandse huishoudens. Om dit te kunnen realiseren wordt er in Zuidbroek een stikstofinstallatie gebouwd.

Onze oplossing

In opdracht van EQIN heeft VPS aan het begin van het project camerabeveiligingstorens geplaatst om de bouwplaats van de stikstofinstallatie te beveiligen tegen vandalisme en diefstal.

Er zijn dagelijks zo’n 500 mensen van verschillende nationaliteiten aan het werk op de bouwplaats. Er was daarom tevens behoefte aan een tijdelijke oplossing op het gebied van brandbeveiliging en evacuatie bij calamiteiten. Om deze reden hebben wij hier onze oplossing VPS FireAlert ingezet. VPS FireAlert bestaat uit verschillende componenten die modulair ingezet en op- en weer afgeschaald kunnen worden, zodat de brandveiligheidsoplossing meebeweegt met de vorderingen in de bouw. De locatie is voorzien van handbrandmelders en  rookmelders en door de inzet van React, het meertalige communicatiesysteem van VPS FireAlert, zijn de systeemmeldingen op de telefoon of laptop in verschillende talen beschikbaar.
VPS FireAlert vormt hiermee de ideale oplossing om de bouwplaats en het personeel dat hier werkzaam is te beschermen tegen de risico’s van brand en calamiteiten.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Beveiliging sloop en nieuwbouw Oost-Sidelinge Rotterdam

Beveiliging sloop en nieuwbouw Oost-Sidelinge Rotterdam

Over het project

De woningen (4 flatgebouwen) aan de Oost-Sidelinge in Rotterdam Overschie zijn verouderd. Ze voldoen niet meer aan de eisen en verwachtingen die bij een goede woning horen. Daarom is besloten om de oude woningen te vervangen. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam wil hier 150 nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelen in een gebouw met drie of vier verdiepingen. In 2022 wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Onze oplossing

In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft de business unit Leegstandbeheer van VPS gezorgd voor de tijdelijke verhuur van de oude woningen aan de Oost-Sidelinge. Een erfgoedverenging wil de flatgebouwen aan de Oost-Sidelinge behouden en heeft een rechtszaak tegen de sloopnieuwbouw aangespannen. De uitspraak van de rechter is waarschijnlijk half maart 2022.

De woningen die inmiddels niet (meer) bewoond worden, zijn door VPS Beveiliging in opdracht van A. van Liempd Sloopbedrijven dichtgezet met stalen deuren en beveiligingspanelen. Dit omdat het sloopbedrijf en de woningcorporatie willen voorkomen dat de leegstaande woningen gekraakt worden en het proces van sloop en nieuwbouw daardoor vertraging oploopt.

Bent u ook op zoek naar een beveiligingsoplossing om kraak te voorkomen? Neem dan contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Beveiliging en ontruiming woonwijk De Schaloen in Den Haag

Woonwijkbeveiliging en ontruiming De Schaloen in Den Haag

Over het project

Woningcorporatie Staedion realiseert nieuwbouwproject De Schaloen in Moerwijk-Oost in Den Haag. Er worden hier 570 woningen gebouwd, waarvan 225 nieuwe, sociale woningen en 345 middeldure woningen. De woningen zijn bedoeld voor een mix van gezinnen, senioren en alleenstaanden.

Onze oplossing

De business unit Leegstandbeheer van VPS heeft gezorgd voor de tijdelijke verhuur van de oude, bestaande woningen in Moerwijk-Oost voordat deze gesloopt werden. Daarna is VPS door Staedion tevens ingeschakeld om de woningen die niet meer bewoond werden te beveiligen. Ook woningen die in een te slechte conditie waren om bewoond te worden, werden door VPS voorzien van een beveiligingsoplossing. Dit hebben wij gedaan door de woningen dicht te zetten met stalen beveiligingspanelen. Tevens voeren wij periodieke inspectierondes uit en hebben wij op verschillende punten in de wijk beveiligingscamera’s geplaatst. Op deze wijze worden inbraak, vandalisme, diefstal en illegale bewoning voorkomen en blijft de wijk veilig voor de achtergebleven huurders en omwonenden.

Naast de beveiliging van de wijk hebben wij gezorgd voor de ontruiming van leegkomende woningen en zijn er bouwhekken geplaatst.

Bent u als woningcorporatie ook bezig met wijkvernieuwing en/of gebiedsontwikkeling? En zoekt u een betrouwbare partner die de wijk echt leert kennen en snel met passende oplossingen komt op het gebied van zowel tijdelijke verhuur als beveiliging en ontruiming? Neem dan contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Camerabeveiliging Het Veerhuis in Rotterdam

Camerabeveiliging Het Veerhuis in Rotterdam

Over het project

Het Veerhuis, gelegen aan de Schiemond, diende ooit als vertrekpunt voor de veerdienst tussen de noordoever en de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Het gebouw stamt uit 1917 en krijgt een nieuwe invulling. Stichting Droom en Daad gaat voor een nieuwe culturele bestemming zorgen en wil er een schrijvershuis realiseren: een plek waar het ambacht van schrijven wordt gevierd en waar iedereen die wil (leren) schrijven welkom is.

Onze oplossing

Terwijl Stichting Droom en Daad plannen maakt voor de nieuwe bestemming, is het van belang dat het Veerhuis en het omliggende terrein beschermd worden tegen de negatieve gevolgen van leegstand. Vandalisme, kraak en inbraak dienen voorkomen te worden. VPS heeft op deze locatie het VPS SmartHub Alarm en twee rookmelders geplaatst. Het VPS SmartHub Alarm is ons nieuwste alarmsysteem. Het bestaat uit een basisstation waar tot 25 camera’s en 100 aanvullende devices aan gekoppeld kunnen worden, waardoor het beveiligingsbereik en het beveiligingsniveau naar behoefte in te stellen zijn. Het VPS SmartHub Alarm werkt met bewegingsdetectoren die na activatie een serie foto’s maken. Met behulp van visuele verificatie kan de situatie onmiddellijk worden beoordeeld, waardoor vals alarm voorkomen wordt en hulpdiensten niet onnodig uitrukken.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor camerabeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Tijdelijke brandmeldinstallatie woonzorgcentrum Het Gouden Hart

Tijdelijke brandmeldinstallatie woonzorgcentrum Het Gouden Hart

Over het project

In Huis ter Heide (Zeist) wordt zorgcentrum Het Gouden Hart gerenoveerd. Het betreft een woonzorglocatie voor ouderen. Tijdens de verbouwing wordt de oude brandmeldinstallatie vervangen en gedurende deze periode dient de veiligheid van bewoners en personeelsleden gewaarborgd te blijven.

Onze oplossing

Tijdens de verbouwfase blijft Het Gouden Hart in gebruik door bewoners en personeelsleden. Om te zorgen voor een brandveilige situatie tijdens de verbouwing, hebben wij de locatie in opdracht van IP Groep voorzien van VPS FireAlert. VPS FireAlert is onze oplossing voor tijdelijke brandpreventie en ontruiming. Het is een draadloos brand-, ontruimings- en ongevallenalarmsysteem dat beschikt over een EN54-certificaat en een CE-markering. Het woonzorgcentrum is voorzien van 250 VPS FireAlert units. Het systeem is mobiel inzetbaar, flexibel en snel te plaatsen en installeren, waardoor het de ideale brandveiligheidsoplossing is om de bouwperiode te overbruggen.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Brandbeveiliging en ontruiming Feringa Building in Groningen

Brandbeveiliging en ontruiming Feringa Building in Groningen

Over het project

De Feringa Building is een gebouw in aanbouw op het Zernikecomplex in Groningen, vernoemd naar Ben Feringa. Het bestaande complex (Nijenborgh 4) voldoet niet langer en zal worden vervangen door een dit nieuwe gebouw voor de Faculty of Science and Engineering. Ballast Nedam is begonnen met de bouw in de zomer van 2019. Het nieuwe pand van ongeveer 64.000 m2 krijgt de vorm van drie aaneengeschakelde V-vleugels en zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook diverse laboratoria bevatten.

Onze oplossing

Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers gedurende de bouw van de Feringa Building te waarborgen, maakt Ballast Nedam gebruik van VPS FireAlert. Dit flexibele systeem voor tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming beweegt mee met de diverse bouwfases van het project.

Begin december 2021 is VPS gestart met het installeren, monteren en programmeren van de VPS Fire Alert WES3 brandmeld- en ontruimingsunits ten behoeve van bouwfase 1. Gedurende de voortgang van het project, in nieuwe bouwfases, worden de units overgeplaatst en opnieuw geïnstalleerd in andere delen van de nieuwbouw. Gedurende bouwfase 1 zal tevens een permanente brandmeldinstallatie worden geplaatst en tijdens de overgangsfase wordt het tijdelijke VPS FireAlert systeem met behulp van een interface gekoppeld aan deze vaste BMI.

VPS heeft voor de realisatie van de tijdelijke brandbeveiliging nauw samengewerkt met het HSE-team van Ballast Nedam. VPS FireAlert is flexibel, EN54-gecertificeerd (waardoor de koppeling met de vaste BMI mogelijk is) en zeer snel te installeren en is daarmee een doeltreffende en kostenefficiënte tijdelijke brandbeveiligingsoplossing voor het Feringa Building-project.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Brandpreventie en ontruiming Centrale Markthal in Amsterdam

Brandpreventie en ontruiming Centrale Markthal in Amsterdam

Over het project

De Centrale Markthal in Amsterdam ligt midden op het afgesloten Food Center Amsterdam (FCA). Vanuit hier worden restaurants, winkels en bedrijven in de regio bevoorraad. Aan de noordkant van de Markthal wordt een nieuw en kleiner Food Center gerealiseerd. Aan de zuidkant komen woningen en een groot plein met gras. De herbestemming van de Centrale Markthal wordt gerealiseerd door BOEi, pionier op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

Onze oplossing

De herbestemming van de Centrale Markthal is nog in volle gang, waarbij de delen die zijn afgerond verhuurd worden. Een vaste brandpreventie- en ontruimingsinstallatie is echter nog niet actief, maar wel noodzakelijk om units te kunnen verhuren. Om deze reden heeft BOEi VPS ingeschakeld. Wij hebben de locatie voorzien van de tijdelijke brandbeveiligingsoplossing VPS FireAlert door middel van draadloze rookmelders, handmelders en diverse blustoestellen op trolleys. De VPS FireAlert oplossing is flexibel en snel op locatie te installeren. Bovendien zijn de producten EN54 gecertificeerd en goedgekeurd door de brandweer.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Brandpreventie en ontruiming project Rijnlandroute

Brandpreventie en ontruiming project Rijnlandroute

Over het project

De RijnlandRoute is een wegverbinding in aanbouw van Katwijk via het zuiden van Leiden naar de A4 bij Zoeterwoude. Een belangrijk onderdeel van het project is de boortunnel onder Voorschoten, die de A44 en A4 met elkaar verbindt. Comol5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan de A4 en de A44. In opdracht van Comol5 voorziet VPS in de tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming van het project.

Onze oplossing

Wij hebben op dit project onze oplossing VPS FireAlert incl. het Cloud React Platform geplaatst. Gebouwen aan de oost- en westzijde van de tunnel zijn voorzien van rook- en handmelders. In alle tunnels zijn evacuatieunits geïnstalleerd. VPS FireAlert is EN54 gecertificeerd en een zeer flexibel en betrouwbaar brandbeveiligingssyssteem. Dit in combinatie met de inzet van het Cloud React Platform maakte het de ideale brandveiligheidsoplossing voor dit project.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Tijdelijke brandmeld- en ontruimingsinstallatie COA locatie azc Almere

Tijdelijke brandmeld- en ontruimingsinstallatie COA locatie azc Almere

Over het project

Vanaf 17 oktober 2021 is op het terrein van het azc Almere een tijdelijke noodopvang ingericht voor maximaal 400 asielzoekers. Neptunus Structures heeft hiervoor tijdelijke paviljoens gerealiseerd. In opdracht van Neptunus Structures heeft VPS voorzien in de tijdelijke brandbeveiliging en ontruiming op deze locatie.

Onze oplossing

VPS heeft op de noodopvang het VPS FireAlert systeem geplaatst. Dit is een tijdelijke brandmeld- en ontruimingsinstallatie die de locatie beschermt tegen de risico’s van brand. VPS voorziet tevens in periodiek onderhoud van het systeem.

De noodopvang bestaat uit zeven paviljoenen waar vluchtelingen worden ondergebracht. Vier paviljoenen hebben een logies-functie (met 14 slaapkamers per paviljoen) en drie paviljoenen bestaan uit algemene ruimtes en kantoorruimtes. Op de gehele locatie is het VPS FireAlert systeem geplaatst. De ruimtes zijn voorzien van een optische dual rookmelder en in de gangen zijn rook- en handbrandmelders met slow-whoop en flitslicht geïnstalleerd. Daarnaast is er een doormelding van het systeem naar het BHV- en beveiligingsteam van het asielzoekerscentrum gerealiseerd.

De keuze voor en plaatsing van VPS FireAlert is tot stand gekomen in nauw overleg met zowel Neptunus Structures als met het COA, de gemeente Almere en de brandweer. Het systeem kan zeer snel geplaatst en geïnstalleerd worden en is EN54 gecertificeerd. VPS FireAlert zorgt voor betrouwbare, flexibele en kostenefficiënte brandbeveiliging en is daarmee een ideale brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor deze locatie.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

 

Brandbeveiliging de Witte Villa & Toren C2 in Arnhem

Brandbeveiliging de Witte Villa & Toren C2 in Arnhem

Over het project

BINX Smartility is verantwoordelijk voor de transformatie van De Witte Villa en Toren C2 in Arnhem. De omvang van de verbouwingsopgave is 18.000m² en na oplevering is deze nieuwe locatie voor Rijn IJssel geschikt voor circa 1800 studenten en ruim 200 medewerkers. Voor de verbouwing van 4 bouwlagen (begane grond tot en met de 3e verdieping), van de in totaal aanwezige 13 bouwlagen, zocht BINX Smartility een systeem voor tijdelijke brandbeveiliging. De andere bouwlagen blijven in gebruik gedurende de bouwwwerkzaamheden.

Onze oplossing

Wij hebben op deze locatie op de begane grond tot en met de 3e verdieping ons systeem voor tijdelijke brandbeveiliging VPS Fire Alert ingezet. Op deze verdiepingen is de bestaande BMI afgekoppeld. Op de verdiepingen waar geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden, is de bestaande BMI actief en gekoppeld aan het VPS FireAlert systeem. We hebben een basisstation, 8 handmelders, 12 rookmelders en een interface voor de koppeling met de vaste BMI geplaatst.

Bent u ook op zoek naar een oplossing voor tijdelijke brandbeveiliging? Neemt u gerust contact met ons op of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.